Ο Δήμος Σωτήρας, Δικαιούχος 4 της Πράξης In- Heritage, στο πλαίσιο του παραδοτέου Έργα προσβάσεως ΑμεΑ σε χώρους εκδηλώσεων (3.4.5), έχει προχωρήσει στη δημοσίευση  Διαγωνισμού για κατασκευαστικές εργασίες στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σωτήρας, και των γύρω χώρων του κτιρίου για...

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, στο πλαίσιο της Πράξης In-Heritage, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Εξοπλισμού για εκθεσιακό...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη 4η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης "Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός/ In-Heritage" στο Ρέθυμνο, για την υλοποίηση του οποίου ο Δήμος Ρεθύμνης συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκ μέρους της Ελλάδας...

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης του πληροφοριακού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο και τις πινακίδες Braille» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.996,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης https://www.rethymno.gr/information-services/competitions/prosklisi-10-11-22.html

Ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο της Πράξης In-Heritage προμηθεύτηκε ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα, έξι θέσεων & αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με δυο πλευρικές ανακλινόμενες ράμπες και ειδική θέση για αμαξίδιο ΑμεΑ. Το ηλεκτρικό όχημα θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση και την...

Τη σύμβαση του έργου «Ανακαίνιση παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο» υπέγραψε στις 12/05/2022 ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, κ. Γιώργης Μαρινάκης παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά, με τον ανάδοχο εργολάβο. Το έργο αφορά την ανακαίνιση...