Εξώφυλλο της Αναφοράς

Το παρόν στρατηγικό σχέδιο που υλοποίησε η εταιρία Europraxis μ.ΙΚΕ για την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της Πράξης In-Heritage κατόπιν μελέτης των αρχών του προσβάσιμου τουρισμού και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του τουριστικού τομέα των τριών Δήμων (το όραμα, τους στόχους...