Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αγίας Νάπας το διήμερο 22-23 Ιουνίου 2022, η 3η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός-Αειφόρος Τουρισμός – In-Heritage»- στην Αγία Νάπα, παρουσία των τριών δημάρχων Αγίας Νάπας, Ρεθύμνης και Σωτήρας κ.κ. Χρίστο...

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία με φυσική και διαδικτυακή παρουσία των Δικαιούχων η 2η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης με τίτλο «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός» και ακρωνύμιο «IN-HERITAGE» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα –...

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.810,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Στην Πράξη συμμετέχουν ο Δήμος Ρεθύμνης,...